For Business

Forretninger Bedre trivsel bedre inntjening

 

Med hjelp av SCALA’s fokus på mental helse, kan vi finne løsninger for stress, angst, søvnløshet, utbrenthet, mangel på motivasjon eller personlige problemer hos de ansatte.

Metoden er ment for å forebygge utfordringene med mestring og mentalt velvære, som hindrer at utfordringer i hverdagen eskalerer til overveldende problemer og kriser.

SCALA har løsninger rettet mot organisasjoner som kan tilby dette til sine ansatte.

Hvem er SCALA’s tjenester beregnet for?

Tjenesten er beregnet for organisasjoner som ser på de ansattes mentale velvære som viktig.

På individuelt plan er SCALA en målrettet tjeneste for alle som vil satse på sitt mentale velvære å få hjelp med daglige utfordringer.

Konfidensialitet: 

Alle møter er 100 % konfidensielle og krever godkjennelse av leder

Hvordan fungerer det?

Når en organisasjon har inngått en avtale, blir det et infomøte for personalet, deretter kan man melde seg  på nettløsningen

Når en person har meldt seg på, får man en invitasjon til å svare på noen forhåndsspørsmål på e-post

Basert på disse svarene vil dere bli kontaktet for å få en målrettet oppfølging

Steg 1: Info møte

Steg 2: Workshop om hvordan man bygger motstansdyktighet

Steg 3: 45 minutters videomøte én gang i uken, i fem uker.

 

Kontakt oss for tilbud

 


Powered by Solution Oriented Software