Coaching

 

SCALA coaching modellen er et verktøy som hjelper til å bygge motstansdyktighet  for å takle stress, angst, utbrenthet og vanskelige situasjoner i livet.  

SCALA coaching modellens mål: er et forebyggende lavterskelstøtte verktøy som hjelper til å forhindre at utfordringer eskalerer til overveldende problemer.  

SCALA er et latinsk ord som betyr (“trapp, stige”)  å bygge motstansdyktighet er en prosess som går i trappetrinn.   

Ved å bruke denne proaktive tilnærmingen vil vi kunne:  

• bli bevisst på hva det trengs for å kunne takle vanskelige situasjoner I privat og jobb sammenheng 

• ta en bevisst beslutning om å bygge en robust livsstil  

• ta ansvar for kvaliteten og formålet med livet  

• gjøre endringer for å øke motstandskraften 

•  fokusere energien sin smart 

• utvikle en livsstil som vil gi  dem mulighet å revitalisere og få ny energi, slik at de kan mestre i å møte med livets motgang, traumer, trusler og livskrav

SCALA coaching modellen kan også implementeres for å hjelpe enkelt personer eller et team i krise.  

Noen ganger kan vi oppleve fremgang, men også regresjon i vanskelige situasjoner.  

Denne modellen er utviklet for å hjelpe deg med å identifisere hvor du er, og hva som er neste skritt ut av stress, angst og utbrenthet.  


Powered by Solution Oriented Software